Espiro

 Espiro Download from Google Play market
send link to app

EspiroFree

Lespirometria, es la prova bàsica per al maneig en atenció primària (AP) del pacient amb patologia respiratòria obstructiva.ESPIRO interpreta els resultats de l’espirometria i es basa en la comparació dels valors que aporten més informació (el FEV1, la FVC i la seva relació percentual) amb els teòrics per a cada pacient segons les seves dades antropomètriques.
ESPIRO segueix l’algoritme de decisió recomanat per les societats científiques.
ESPIRO ofereix una interpretació que pot ser dajuda per al professional no familiaritzat amb la prova o bé confirmar la sospita clínica del més expert.
Està disponible en quatre idiomes, anglès, castellà, català i francès.